Energetyka a środowisko

Wpływ przemysłu energetycznego na środowisko przyrodnicze jest ogromy! Z produkcją energii wiąże się na przykład pozyskiwanie zasobów energetycznych takich jak węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, transport surowców i energii oraz sam proces wytwarzania energii. Pierwszym szkodliwym etapem jest wydobywanie surowców i paliw. Działalność górnicza w bardzo szerokim zakresie niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne.

Bezpośredni wpływ wiąże się także z przejmowaniem terenów rolniczych i leśnych na cele przemysłowe – największym problem pod tym względem stanowi górnictwo odkrywkowe to jest wydobywanie węgla brunatnego. Należy jednak mieć na uwadze, że z przejęciem gruntów na cele przemysłowe wiąże się konieczność przejęcia dodatkowych obszarów na przykład pod infrastrukturę komunikacyjną. Co więcej w wyniku nadmiernej eksploatacji złóż i odwadniania górotworu dochodzi do geomechanicznego i hydrologicznego przekształcenia gleb.

Oferujemy na śląsku skup złomu Bytom Wostal – skup surowców wtórnych i złomu

W Polsce ten typ deformacji powierzchni terenu można zauważyć przede wszystkim na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Handen https://modo24.pl/c/45/meble-ogrodowe.html