Umowa przedwstepna i ostateczna – charakterystyka

Umowę kupna-sprzedaży mieszkania można przeprowadzić jedno- lub dwuetapowo. Ten drugi wariant, tzn.

umowa przedwstępna i dopiero potem umowa ostateczna, jest stosowany głównie w przypadku, gdy kupujący korzysta z kredytu na zakup. Umowa przedwstępna zawiera takie informacje jak: dane o mieszkaniu i stronach zawarcia transakcji, termin zawarcia ostatecznej umowy, umówiona cena oraz wszelkie zobowiązania obu stron przed podpisaniem umowy ostatecznej.

Nowe mieszkania rynek pierwotny Luboń od dewelopera koło Poznania

Umowy przedwstępnej nie trzeba zawierać w formie aktu notarialnego. Jednakże, jeżeli będzie to akt notarialny, kupujący ma prawo – w przypadku odstąpienia zbywcy od sprzedaży – dochodzić w sądzie dojścia transakcji do skutku.

Jeżeli umowa nie ma formy notarialnej, kupujący może liczyć w takiej sytuacji tylko na zwrot podwójnej kwoty zadatku. Umowa ostateczna musi już być zawarta notarialnie.

Inaczej jest nieważna. Umowa ta, z momentem zawarcia, przenosi własność na kupującego.

Tym niemniej, gdy kupujący korzysta z kredytu, stosuje się zapis, że zapłata tej części, która będzie kredytowana, następuje w kilka dni roboczych po podpisaniu aktu.

http://osiedleszafirowe.pl/mieszkania dom dla ciebie